468x60

http://3.bp.blogspot.com/-DW9jklyUfz0/USar1PQ7eMI/AAAAAAAAAAs/hY06JnofrAA/s1600/logopenya.jpg

CAMPANYA PER A QUE EL VALENCIAC.F. DEIXE DE DIRIGIR-SE ALS VALENCIANS EN CATALA

El Grup d`Accio Valencianista inicia una campaya de concienciacio par a exigir al Valencia CF. que deixe d´escriure  els seus mensages i anuncits en catala. El GAV entregara un comunicat al Valencia CF i s´ha obert en change.org una peticio de firmes.

Des del GAV (Grup d'Accio Valencianista), volem denunciar la practica que el Valencia CF està realisant en els ultims temps, la d'escriure ya no en normalisat, sino en catala pur cru i dur, alluntat-se moltissim de la manera correcta d'escriure de la terra que ho veu naixer.


Pero clar, oferint-se la AVL (Academia Valenciana de la Llengua) i Escola Valenciana a ensenyar-los la llengua valenciana, o lo que ells diuen que es valencià, no sent una atra cosa que el grosser catala, el mateix que des de fa decades estan intentant impondre a capa i espasa en el nostre Regne de Valencia.

Per tal motiu d'una banda solicitem, demanem, exigim al Valencia CF que deixe d'escriure en catala i torne a escriure en valencià, en la dolça llengua valenciana que tantes glories li ha donat a la lliteratura mundial, inclos un grandios Sigle d'Or, i que es com s'ha d'escriure en el nostre Regne de Valencia.  


I d'una atra banda, el Grup d'Accio Valencianista, s'oferix al Valencia CF i a tota la seua directiva a ensenyar-los la llengua valenciana, la llengua d'Ausias March, i inclus a promoure i realisar cursos de llengua valenciana per a tota la plantilla, directiva i simpatisants del Valencia CF

Esperem que sapien aprofitar esta oportunitat.

Per a firmar la peticio de CHANGE.ORG puncha ACI


____________________________________________________________________
CAST.


CAMPAÑA PARA QUE EL VALENCIA C.F. DEJE DE DIRIGIRSE A LOS VALENCIANOS EN CATALÁN


 El Grup d`Accio Valencianista inicia una campaña de concienciación para exigir al Valencia CF. que deje de escribir sus mensajes y anuncios en catalan. El GAV entregará un comunicado al Valencia CF y se ha abierto en change.org una petición de firmas.Desde el GAV (Grup d'Accio Valencianista), queremos denunciar la práctica que el Valencia CF està realizando en los últimos tiempos, la de escribir ya no en "normalizado", sino en catalán puro y duro, alejándose muchisimo de la manera correcta de escribir de la tierra que lo vió nacer.Pero claro, ofreciéndose la AVL (Academia Valenciana de la Llengua) i "Escola Valenciana" a enseñarles la "lengua valenciana", o lo que ellos dicen que es valenciano, no siendo una otra cosa que el grosero catalán, el mismo que desde hace décadas están intentando imponer a capa y espada en  nuestro Reino de Valencia. 
 
Por tal motivo, exigimos al Valencia CF que deje de escribir en catalán y vuelva a escribir en valenciano, en la dulce lengua valenciana que tantas glorias le ha dado a la literatura mundial, incluso un grandioso Siglo de Oro. Que es como se debe escribir en el Reino de Valencia


Por otra parte, el Grup d'Accio Valencianista, se ofrece al Valencia CF y a toda su directiva a enseñarles la lengua valenciana i incluso a promover i realizar cursos de lengua valenciana para toda la plantilla, directiva y simpatizantes del Valencia CFEsperamos que sepan aprovechar esta oportunidad.
 petición de CHANGE.ORG, pincha AQUI

0 comentarios:

Publicar un comentario